Akita Posten

Norges mest ekslusive magasin for en Akita og deres menesker


NAK's medlemsblad Akita Posten er i 2024 inne i sin 33. årgang og utkommer normalt med 4 nr. pr. år

Utgavene av Akitaposten finner du her:

Stacks Image 239

Manusfrister


  • Nr. 1 Februar:
  • Nr. 2 Juni:
  • Nr. 3 September:
  • Nr. 4 Desember:
20nde Januar
28nde Mai
20nde August
20nde November

Send tips og manuskripter til epost. Bilder sendes helst i full størrelse uten kompresjon.