BlodsporAgility

Venke Henning

Brukshund

Gry Eikanger

Jakt

Birgitte Leirvik

Lavine

Stig Meier Berg

Lydighet

Hanne Kjelsberg

Slede

Per Ulrich Kristiansen

Kløv

Britt Nyberg